YETKİLER TEK BAKANLIKTA TOPLANMALI

Yayınlanma Son Haberler

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafik sistemdeki yetkilerin bir bütün olarak bir tek bakanlıkta toplanması

gerektiğini, yetkiler ve sorumluluklar dağıtılarak kazalarda sadece sürücüleri sorumlu göstermenin artık çağdışı

kaldığını belirtti.

Lefkoşa, 6 Mayıs 13 (T.A.K.): Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafik sistemdeki yetkilerin bir bütün olarak bir tek bakanlıkta

toplanması gerektiğini, yetkiler ve sorumluluklar dağıtılarak kazalarda sadece sürücüleri sorumlu göstermenin artık çağdışı

kaldığını belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı Trafik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, trafikte bugüne kadar

yapılanları anlattı ve değerlendirmelerde bulundu.

"Trafikte planlama yapılması, alınan kararlarda ve uygulamalarda tek düzeyin sağlanması, sorunların tespiti ve giderilmesinden

sorumlu makam belirlenmelidir" diyen Mehmet Avcı, "Tüm gelişmiş ülkelerde bu görev bir tek bakanlığa verilmiştir ve tüm

uygulamalar bir merkezden yönetilmektedir" ifadesini kullandı.

EĞİTİM

Trafikte bu yılki sloganlarının "Emniyet kemerinizi takınız ve taktırınız" olduğunu kaydeden Mehmet Avcı, Trafik ve Yol

Güvenliğinde ana unsurların Eğitim, Altyapı, Denetim ve Yasalar, Acil Kurtarma olguları olduğuna dikkat çekti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin, Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile 2010 yılında faaliyete başlayan Turkcell

Trafik Eğitim Parkı'nda bu güne kadar 22 bin 234 kere kademeli olarak teorik ve uygulamalı eğitim verdiğini kaydeden Avcı,

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de Seyyar Trafik Eğitim Parkı ile okullarda eğitimler verdiğini hatırlattı.

"Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nda sağ trafiği olan ülkelerden ehliyetli olarak ülkemize gelenlere İçişleri Bakanlığı onay ve desteği

ile sol trafiğe uyum teorik dersleri de ilk defa trafik haftası içinde gerçekleşecektir" diyen Avcı, tüm motosikletlerde kask takma

zorunluluğu, araçlarda her koltukta emniyet kemeri takma ve bebeklerin bebek koltuklarında bağlı olması, toplu taşıma

araçlarında önü boş koltuklarda emniyet kemeri uygulama yasasının da yürürlüğe girdiğine işaret etti.

ALTYAPI

Altyapıdaki olumlu gelişmelerin 2011 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı'ndaki vizyon değişikliği ile kendini göstermekte olduğunu

da ifade eden Mehmet Avcı, yollardaki Yol Güvenliği Standartlarının hızlı bir şekilde artmaya başladığını, yollardaki trafik

güvenliğini doğrudan artıran bariyerler ve yol aydınlatmalarının artırıldığını kaydetti.

Avcı, "Ölümlü kazalara mekan olan sığınmalı çemberler ve kavşaklar KKTC'de bir ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından

irdelenip yeniden projelendirme çalışmaları başlatıldığı bilgilerimizdedir, ancak hızlandırılması ve sonuçlandırılması

gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti destekli yeni ve güvenli yolların planlanması olumlu bir adımdır" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın "Trafik Eylem Planı" hazırlanması için çalışmalar başlattığına da dikkat çeken Avcı, bunun yol

ve can güvenliği için gerekli olup, hızlandırılma ve sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

DENETLEMELER

Hız tespit kameralarının, kamera olan yerlerdeki ölümlü kazaları 2006 yılından beri sıfırlamasının önemine işaret eden Avcı, Point

to Point kameranın da ölümlü kazalarda dikkat çeken Haspolat- Hamitköy yoluna takıldığını bu sistemin istediği süratte

gidebileceğini düşünenler için önemli bir engel olacağını vurguladı.Avcı, "Ancak altyapının düzeltilmesi yerine kamera konmasının doğru bir yaklaşım olmadığına da dikkat çekmek isteriz" dedi.

Avcı özetle şöyle devam etti:

"Yollarımızdaki polis denetimleri halen 24 saat/gün sisteminde olmayıp caydırıcı olamamaktadır. Devriyelerin caydırıcı etkenlikte

olması yollardaki sürücü davranış bozukluklarını önleyebileceği bir gerçektir. Anayollar için sekiz adet "Anayol Trafik Devriye"

araçlarıKasım 2012 de alınmış olup, depolarda bekletilmektedirler. Polis kadroları desteklenerek bu araçlar en kısa zamanda

yola çıkarılmalıdır."

YASALAR

"Trafikle ilgili birçok yasanın güncelliğini kaybettiği bir gerçektir. Yasa yapma ve uygulamaya sokmadaki devlet hantal yapısı

kaza ve ölümlere katkı koymaktadır" diyen Avcı, çalışmaları yapılmakta olan Avrupa Birliği Yol Güvenliği yasalarının

tamamlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ARAÇ SİGORTA SİSTEMİ

Araç Sigorta Yasası'nın tüzüklerinin halen tamamlanmamasını da eleştiren Avcı, sigorta sistemindeki çağ dışı uygulamaların

devam etmekte, kaza yapanla yapmayanın ayni tutulmakta olduğunu ifade etti."Hala sürücü riski sorgulanmamaktadır" diyen

Avcı, karşı hasar ödeme limitinin 50 bin TL ile sınırlı tutularak sigorta şirketleri kazaların önlenmesi için ellerini taşın altına

sokmaktan kaçınmakta olduğunu ileri sürdü.

YOL GÜVENLİĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI

Kuzey Kıbrıs - Avrupa Birliği Yol Güvenliği çalışmalarında, Trafik Eğitim ve Kampanyaları, Trafik Yönetimi Çalışmaları, Belediye

yolları ve Anayollarda yapılan örnek proje çalışmaları ve Trafik kaza veri tabanı oluşturulması çalışmalarının tamamlandığını

anlatan Mehmet Avcı, "Halen ehliyet sınav tüzüğü, şoför okulları tüzüğü, sürücülerde sağlık tüzüğü, ehliyet müfettişliği ile ilgili

düzenleme, profesyonel sürücü belgesi sınavları, ehliyet yaşları, araç katagorileri, tehlikeli madde taşıma, uluslar arası taşımacılık,

yolcu ve eşya taşıma, araç muayeneleri, yol kenarı muayeneleri tüzükleri hazırlanmaktadır" dedi.

TRAFİKTE ÇOK BAŞLILIK

"Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu"nun trafikteki çok başlılığın, koordinasyonsuzluğun önüne geçmek amacı ile

kurulduğunu belirten Mehmet Avcı, bu yönde de başarılı birçok çalışmalar yapıldığını ancak yeterli olamadığını, bürokrasinin,

yetkileri ve gücü birçok bakanlığa ve makama verdiğini ifade etti.

Avcı şöyle devam etti:

"Maliye Bakanlığı, Araç Mukayyidi ünvanı ile trafikte en yetkili makamdır. Ehliyet verme sistemi, araç özelliklerini belirleme, araç

yaşını, kapı tarafını, araçları sınıflama, katagorilere ayırma, motosikletlerde kask uygulaması, ehliyet yaşları, araç muayeneleri

doğrudan Maliye Bakanlığına bağlıdır. İçişleri Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu başkanlığı, Trafik Hizmetleri

Birimi, Şehir Planlama Dairesi, Yolcu ve Eşya taşıma - T izinleri- , benzin istasyonları, emniyet kemeri yasası, alkol yasası İçişleri

Bakanlığı'na bağlıdır. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi, ülkemizdeki anayollar planlama, yapımı, bakımı, uluslar arası

taşımacılık Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Eğitim Bakanlığı, okullarda trafik eğitimi veren ve düzenleyen bakanlıktır. Ancak Şoför

Okullarında yetkili değildir. Sağlık Bakanlığı, acil kurtarma 112 ambulans ağı ve kaza sonrası tedaviler Sağlık Bakanlığına

bağlıdır. Polis Genel Müdürlüğü, denetleme, devriye, caydırma, Maliye Bakanlığı adına araç muayeneleri Polis Genel

Müdürlüğü'ne bağlıdır. Araç sigorta sistemi Ekonomi Bakanlığına bağlıdır. Belediyeler, belediye sınırları içindeki yollardan,

kavşaklardan, park yerlerinden, reklam tabelalarından belediyeler tam yetkilidir. Kaymakamlıklar, trafiği olumlu veya olumsuz

etkileyen birçok konuda yetkilidirler. Tüm bunlara baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenli ve güvenli bir trafik

sistemi oluşmama nedeni açıkça kendini göstermektedir."

Çözümün Trafik sistemdeki yetkilerin bir bütün olarak bir tek bakanlıkta toplanması olduğunu kaydeden Avcı, "Planlamayapılması, alınan kararlarda ve uygulamalarda tek düzeyin sağlanması, sorunların tespiti ve giderilmesinden sorumlu makam

belirlenmelidir" dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği