DÜRÜST; “TRAFİK KURALLARI CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN VARDIR”

Yayınlanma Son Haberler

Bakan Dürüst TKÖD yetkilileri ile bir araya geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst kabulünde yaptığı konuşmasında, trafik
konusunun, vizyonları olacağını ve “trafik canavarı” ile savaşacaklarını vurguladı.

Bakan Dürüst, önümüzdeki hafta trafik kazalarının önlenmesi amacı ile bir çalışma

programı belirleyeceklerini ve Dernek’ten bu belirlenecek yol haritası ile ilgili olarak da

hem yasal boyutta hem de fikirsel anlamda işbirliği içerisinde olmaları gerekliliğini

belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın trafiğin eğitim boyutunda yarar sağlayacağını belirten Bakan

Dürüst, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin de trafik altyapı konusunun daha

ileriye götürülmesinde birlikte hareket etmek amaçlandığını söyledi. Bekan Dürüst,

“Halka çağrım trafik kurallarına uymalarıdır. Bunlara uyulursa her gün bir kaybın

yaşanmasına engel oluruz.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Trafik Dairesi’nin de kurulduğunu

hatırlatan Bakan Dürüst, “Önümüzdeki hafta içerisinde Trafik Dairesi’nin müdürünü

de atamış oluruz” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Amaçlarının topluma hak ettikleri

yaşam standardını sağlamak olduğunu belirterek, vatandaşların trafikteki can

güvenliklerini koruyacak önlemlerin ve projelerin hazırlanmasının yanı sıra trafiğe

çıkan herkesin de trafik kurallarının can güvenliklerini sağlamak için var olduğunu

bilerek hareket etmeleri olduğuna işaret etti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da yaptığı konuşmasında,

trafik ile ilgili tüm birimlerin tek bir çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaptı.

Avcı, “Tek elden yönetilmesi en doğrusuydu. İradenin tek olması doğru bir karardır ve

dünyada olan sistemdir. Sizde ve ekibinizde bu irade zaten vardır” dedi. Mehmet Avcı,

ulaşımın güvenlikli olmasının vazgeçilmez olduğunu da kaydederek, Bakan Dürüst’ün

insana ve insan yaşamına ne denli değer verdiğini, Eğitim Bakanlığı görevinde

bulunduğu süre içerisinde ortaya koyduğu vizyon ile belirlediğini, bundan dolayı yeni

Bakanlık görevinde de aynı başarıyı ve vizyonu ortaya koyacağından hiçbir

şüphelerinin olmadığını belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği