AVCI: "GÜVENLİ YOL SİSTEMI OLUŞTURULMASI HÜKÜMETİN ASLI VE ÖNCELİKLİ GÖREVİ OLMALI"

Yayınlanma Son Haberler

Trafik Kazalarını Önleme Derneği yaptığı açıklama ile güvenli yol sistemi oluşturlmasının hükümetin asli görevi olduğuna değinerek ayrıca öncelikli görevi olamsı gerektiğine de vurgu yaptı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Başkanı Mehmet Avcı imzalı açıklamda ülkedeki trafik ve yol güvenliği yıllardır bir sorun olarak devam etmekte olduğu, halen acil, radikal, çağdaş ve uluslararası düzeyde düzenlemeler bekleyen, bekletilen bir olgu olduğunu söyleyerek, “Trafikte birçok düzeleme çağ dışı olarak uygulanmaya devam edilirken yollardaki can pazarı da o derece kendini göstermektedir. Yollarımızın bakımı son yıllarda ihmal edildiği, yapılmadığı gözlemlenmektedir. Yol çizgileri, bariyer, aydınlatma, çukurlar, kazılar, kavşaklar, kaçak tali yollar, reklam tabelaları, yanlışlıkları ve yetersizlikleri ile kendini göstermektedir.

Haspolat- Alayköy arası Lefkoşa Çevre Yolu 4 yıl gibi bir sürede bitirilememiştir.

İstimlak soruları hükümetler tarafından çözülmemiştir.

Araç muayene sistemimiz çağ dış bırakılmıştır. Salon araçlar için teknik muayene cihazları sadece Lefkoşa Muayene Merkezinde bulunmaktadır. Kamyon ve otobüsler için teknik muayene aletleri KKTC’de yoktur” dedi.

“Güvenli, seri ve ucuz toplu taşımacılık sistemi oluşturulmamıştır. Geceleri toplu taşımacılık hizmeti verilmemekte, öğrenciler, gençler ve turistler oto-stop yapmaya zorlanmaktadırlar.

Ehliyet verme sistemimiz çağ dışı bırakılmasında ısrar edilmektedir. Yazılı sınav uygulamasından her hükümet kaçınmıştır. Resmi Trafik Eğitim Kitabı Bakanlar Kurulu kararına rağmen kullanılmamaktadır. Resmi olmayan ve denetlenmeyen kitaplarla sözlü sınavlar yapılmaktadır.

Resmi Kitabı kullanılmayan, müfredatı olmayan, eğitimin denetlenmediği bir sistemle kolay ehliyet verildiği bir ülkede yaşıyoruz” denilen açıklamada “Sürücülerde sağlık kontrolü yapılmadan ehliyet verilmekte ve uzatılmaktadır. Uyuşturucu kontrolü için alet alındığı halde uygulamaya başlanmamıştır. Denetimler homojen değildir. 8 tam donanımlı Polis anayol devriye araçları 4 yıl önce alındığı halde, Anayol Devriye Sistemi kurulamamış, sadece bir araç tam donanımlı olmuştur. Hükümet politikaları ile Polisin yoldaki etkinliği ve denetimi zayıflatılmıştır” yorumu yapıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi;

“Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile halen trafikte en üst düzeyde trafik eğitimi Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından KKTcell Trafik Eğitim Parkında, dört yılda, toplamda 40,000 kişiye kademeli olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü tarafından da okullarda ilkokul öğrencilerine trafik dersleri verilmeye devam edilmektedir.

112 Ambulans Ağı, bir yıl içinde 15 yeni ambulans, çağdaş haberleşme sistemi ve eğitilmiş personel ilaveleri ile bir çok can kurtarmıştır.

Avrupa Birliği- Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği projesi kapsamında Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Ehliyet Sınav Tüzüğü, Şoför Okulları Tüzüğü, Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Tüzük ve Sürücülerde Sağlık Tüzüğü son aşamada olup Bakanlar Kuruluna sevki bekletilmektedir. Tüzüklerin bekletilmesi trafikteki tehlikelerin devamı demektir.

Avrupa Birliği ile bu çalışmaların devamı için Nisan 2016 da yeniden planlamalar yapılmıştır.

Tüm trafiği bir daire altında toplaması gereken Trafik Hizmetleri Dairesi Kuruluş Yasası da Meclisten geçirilmiş olup daire kurulma çalışmaları başlamıştır.

Trafik Hizmetleri Dairesi kurulması ile trafikteki çok başlılık giderilecek, yol güvenliğinin ve tabii ki kazaların, ölümlerin önleneceği yer de işaret edilebilinir olunacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne toplumda bir hassasiyet oluşmuştur. İnsanlarımız yollarda ölmek değil, kurallara uyulmasını, devletin de görevini eksiksiz ve doğru yapmasını istemektedir.

Trafik kazalarında sadece sürücü sorgulanmamalı, güvenli ve düzenli trafik sistemini kurmayanlar, engelleyenler de sorgulanmalıdır.

Ulaştırma Bakanlığı bu yönde hızlı ve doğru adımları atmak durumunda olup İvedi olarak, yapılması gerekenler ve zamanlamalar hazırlanmalı, takvimi de kamuoyuna açıklanmalıdır”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği