TKÖD'DEN AKINCI'YA AÇIK MEKTUP: "GÖREVLER TAM YAPILMIŞ OLSAYDI…"

Yayınlanma Son Haberler

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya açık mektup göndererek trafikteki sorunların ve yapılaması gereken görevleri sıraladı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya açık mektup göndererek trafikteki sorunların ve yapılaması gereken görevleri sıraladı.

Başkan Mehemet Avcı imzalı açıklamadan bugünü kadar yapılamsı gereken göreveler olduğunu bunların yapılmış olsaydı kazaların en aza indirilebileceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Sn. CUMHURBAŞKANIM,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazaları sonucunda insan hayatının tehdit ve yok edilmesi ülkemizde herkesi olumsuz etkilediği malumunuzdur.

Devlet ve Hükümetlerin asli görevi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini koruyarak sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamaktır.

Ülkemizdeki trafik kazalarının önlenmesi için ilgili ve yetkililer tarafından gerekli niyet ve kararlılığın gösterilmediği gerçeğini de vurgulamak zorundayım.

Kazaların ve ölümlerin önlenmesi için yapılması gerekenleri, aslında herkes bir düzeye kadar bilmektedir. Ancak uygulama konusunda özellikle belli güçlerin, paydaşların engellemeleri daha etken olabilmektedir.

Ülkemizde halen, trafik konusunda da toplumsal değil, bireysel değerlerin ön planda tutulması karşımıza bu günkü tabloyu çıkarmıştır.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, yıllardır ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edilmiş, yol güvenliği ile ilgili birçok yasa çalışmalarına imza atmış bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin de müdahil olduğu birçok toplantı kararlarının hayata geçirilmediğini/ geçirilmek istenmediğini/engellendiğini en iyi bilenlerdeniz.

Aşağıdaki tablo size bu yönde deha detaylı bilgi verebileceğine inanıyor, daha fazla zaman kaybetmenin kaybedilecek canlarla orantılı olması korkumuzu yineliyoruz.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ - 2

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN VE UYGULAMASI GERÇEKLEŞMEYEN OLGULAR:

Avrupa Birliği- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Hükümet onayı ile on yıl önce başlatılan Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları çerçevesinde:

Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü

Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü

Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü

Tüm bu tüzükler Mart 2015 den beri hazır olup halen Ulaştırma Bakanlığında bekletilmektedir.

Toplu Taşımacılıkla ilgili çalışmalar başlatıldığı halde İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Yük ve Eşya Taşımacılığı ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Araç Muayenesi ile ilgili çalışmalar başlatıldığı halde İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunda alınan birçok karar da uygulama aşamasından önce engellenmiştir:

2006 yılında:

Yük kamyonları için kantar alımı kararı alınmış, yerleri ayrılmıştı.

İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Kamyon ve Otobüsler için Takometre alımı araştırılma kararı alınmıştı.

İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Sürücülere uyuşturucu testi yapılması kararı alınmıştı. 2016 karar tekrarlandı.

İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

2013 yılında Anayollar Polis Devriyesi kurulması kararı alınmıştı.

İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

2013 yılında 100 yeni Polisin, Anayol Devriyeleri için alınması kararı alınmıştı.

İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

2013 Yılında 8 polis aracına mobil kamera alınması kararı alındı. 2016 yılında biri alındı.

7 devriye aracına kamera alınmadı. İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Alınması 08/12/2016 da tekrar gündeme geldi.

Araç Plakalarının sahtelemeyi önlemek ve standart olmasını sağlayacak yasa 3 yıl önce hazırlandığı halde dönemin yetkili bakanlığı tarafından İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Yukarıdakilere ilaveten Devlet olarak Yol Güvenliği ile ilgili yapılması gereken, olmazsa olmazlar da devreye sokulmadı. İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Ehliyet sınavlarını yazılıya çevirmeyip, sözlü olması tercihi devam etti.

Şoför Okulları Eğitimleri düzenlenmedi.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ -3

Bakanlar Kurulu Kararı ile Ehliyet Sınavında kullanılması emredilen “KKTC Karayolları Trafik Kuralları Kitabı” sınavda ve derslerde hiç kullanılmadı. (Ombusman görüşü elimizdedir.) İlgili Bakanlıklar konu kitabı güncellemeden hep kaçındılar.

Yerine Devlet denetimsiz basılan kitapçıklar kullanmaktadır.

Ehliyet verilirken araç kullanma yaş sınırları dünya standardı dışıdır.

Araç katagorilerimiz dünya standardı dışıdır.

22 yolcu koltuğu olan bir araçla sınava girip ertesi gün 50 kişilik otobüs, ağır kamyon ve dolu tır sürme hakkı veriliyor.

Avrupa da profesyonel sürücüler 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçirilirken bizde 60 yaşına gelince istenmektedir.

Avrupa da Salon araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık kontrolünden geçirilirken bizde ölene kadar istenmemektedir.

Düzeltilmeleri Avrupa Birliği ile olan çalışmalarda gündeme alınmıştır ancak İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Yollarda tehlike oluşturabilen reklam tabelaları ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı ancak İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Araç Muayene Merkezlerine– KKTC Devletinde- Kamyon, TIR, Otobüs Muayene teknik aletleri hiç alınmamıştır. Gözle muayene yapılması tercih edilmektedir.

Araç Muayene Merkezlerinden sadece Lefkoşa’da salon araç muayene teknik aletleri bulunmakta olup, sayıca yetersiz olduklarından her araca yapılmamaktadır.

Devlet Araç Muayene hizmetini ücret karşılığı ile yaparken, doğru ve teknik muayene hizmeti vermemektedir.

Eksiklikler Avrupa Birliği ile olan çalışmalarda gündeme alınmıştır ancak İLERİYE GÖTÜRÜLMEDİ.

Kaçak tali yolların kapatılması hep ötelenmiştir.

Virajlar üzerine araç giriş- çıkışları verilmektedir.

Yol çizgileri Hükümetler ve Belediyeler tarafından her geçen gün daha da ihmal edilmektedir.

Yol ihaleleri asfalt, işaret, tabela, aydınlatma, çizgi, banket, kaldırım olarak bir bütün olarak değil, tek tek ve ara ara yapılmakta olup tehlikeye davetiye çıkarılmaktadır.

Araç Sigorta Sistemi kazaları önlemeye yönelik çalışmamaktadır.

Kaza ve masraflarının artmasına göre primleri yükseltme konusunda Hükümetlerle uyum içerisindedirler.

Araç Sigorta Sistemi yaralıların hastane masraflarına ödeme yapması da yasaya rağmen uygulanmamıştır. ( Elimizde Sayıştay raporu vardır.)

Araç Sigorta Sisteminde karşı maddi hasarı ödeme limiti KKTC de 75.000 tl dir.

( 20.000 eu) Güney Kıbrıs’ta ise 100.000 eu. dur.

Araç Sigorta Sisteminde full sigorta (kasko) tercih edilmesi zemini yaratılmıştır.

2012 yılında yürürlüğe giren ve AB standartlarında düzenlenen Emniyet Kemeri yasasının yollarda uygulanmadığı/uygulatılmadığı görülmektedir.

Araç içi çocuk ölüm ve yaralanmaları dikkat çekmektedir.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ -4

Türkiye Cumhuriyeti tarafından projelendirilen ve finanse edilen yeni yollar 4 yıldan beri istimlak sorunlarının KKTC Hükümetleri tarafından çözülmemesi nedeni ile hala bekletilmektedir.

Daha güvenli ve ekonomik kullanımlı yollara ihtiyaç en üst düzeyde iken bu bekletmeler insan hayatı ile ödenmektedir.

Trafikte en üst düzey yetkili olması gereken Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu yasasında üyeler ilgili Bakanlığın Bakanı veya Müsteşarı tarafından temsil edilirken, 2013 yılında yasa değişikliği ile üyeler Üst Kademe Yönetici olarak değiştirilerek etkisi azaltılmıştır.

2006 yılında düzenlenen Yol ve Trafik Suçları’ nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasında toplanan ceza paralarının yasa amacı olan” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayollarındaki trafik akışının düzenli olmasının sağlanması, can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirlerin alınması ve artan trafik suçlarının süratle, etkin ve caydırıcı bir şekilde önlenmesinin sağlanmasıdır.

“Bu kalemdeki gelirler, bu Yasa amaçlarına kullanılır. “ maddeleri vardı.

2014 de Mecliste oybirliği ile son cümle değiştirilerek:

“Bu kalemdeki gelirler, bu yasa amaçlarına öncelik verilerek kullanılır.” Maddesi ile toplanan ceza paraları yetkili Bakanlığın uygun gördüğü başka yönlere de kullanma olanağı yaratılmış oldu.

Yukarıda verilen örneklerle trafiğimiz ve yol güvenliğimizin üst düzeye çıkarılmasında doğrudan siyasi makam ve bürokratlarının olumsuz katkıları dikkat çekmektedir.

En başta belirtildiği gibi Ülkemizdeki trafik kazalarının önlenmesi için ilgili ve yetkililer tarafından gerekli niyet ve kararlılığın gösterilmediği görüşümüzü bir defa daha vurgulamak zorundayım.

Sadece yukarıdaki görevler tam ve zamanında yapılmış olsaydı, şu anda çok daha iyi bir durumda olacaktık diye düşünüyorum.

Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla,

Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği