" AMBULANS ŞOFÖRLERİ ÖZEL EĞİTİMDEN GEÇMELİ"

Yayınlanma Son Haberler

“Teknik eleman hizmette kilit rol oynar”

 

Başkan Avcı: Bakanlığın TC’den ekip için çalışmaları var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, bir ekipte teknik elemanın sağlık hizmetinde kalite belirleyici olduğuvurgulanırken, örgüt tarafından ‘Ehliyeti olan herkes ambulans şoförü olamamalı’ ifadelerine yer veriliyor.


Örgüt tarafından, tüm ekibin donanımlı, hızlı ve doğru sonuç için yönlendirilebilir olmasının, sağlık hizmetinin kalitesinde önemli rol oynadığı ifade edilirken, sağlık hizmetlerininsadece hekimlerin veya hemşirelerin üzerine yığılamayacağı vurgulandı.


Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Trafik Kazalarını Önleme Başkanı Mehmet Avcı, gazetemize açıklamalarda bulundu. Ambulans, kamyon ve otobüs gibi araçların sürülmesinin profesyonel bir sürücülük istediğini ifade eden Mehmet Avcı, olayın sadece ambulans olmadığını, toplu taşıma ve sağlık açısından farklı insanları etkileyebilecek her alanda profesyonel eğitimin şart olduğunu ve bu sistemin KKTC’de olmadığını dile getirdi. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın hassasiyetine değinen Avcı, bunun eğitiminin ancak yurtdışından gelen eğitmenlerin verebileceğini ve Sağlık Bakanı’nın ambulans sürücülerine ileri sürüş tekniğinin verilmesi için Türkiye’den bir ekibin KKTC’ye getirilmesi yönünde çalışmalarının olduğunu kaydetti. 


“Teknik eleman hizmette kilit rol oynar”

Eskiden ‘alaylı’ olarak tanımlanan kişilerin, hastanelerde çeşitli işler yürütmekte olduğu ancak donanımın teknoloji ile birleştiği noktada eğitimin şart olduğu dile getirilen ifadelerde, dünyanın birçok ülkesinde, kimden ne öğrendiği tanımlanamayan kişilerin sağlık adına iş yaptığı dönemin artık kapandığı bildirildi. Nobel ödüllerinin bile ekiplere verildiği günümüzde, 'ben' egosu ile iş bitirmenin neredeyse imkânsız olduğunun ve konunun sağlık olduğunda teşhisten tedaviye uzanan sürecin tamamında takım çalışmasının öneminin daha da arttığını belirten WHO, hastanın ya da hizmet alıcının sağlık kurumuna girdiği andan hizmet ihtiyacının sonlandığı çıkış noktasına kadar sistemin içinde çalışan, hastayı yönlendirenin, hekime veya laboratuara götürenin ve hastaya tıbbi anlamda destek verenin tüm ekip, teknik eleman olduğu dile getirdi. Bundan yola çıkarak örgüt tarafından, teknik elemanın sağlık hizmetinin kalitesinde kilit rol oynadığı ifade edildi. 


“Bilgi beceri ile tamamlanır”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), teknik eleman yetersizliğinin sağlık hizmeti alımı, yani teşhis ve tedavi sürecini aksattığı ve hizmet kalitesini düşürdüğü yönündeki ifadelerinde, gelişmiş ülkelerde teknik elemana büyük önem verildiğini vurgularken, buna örnek olarak ambulans şoförlüğünü göstererek, "Ehliyeti olan herkes ambulans şoförü olmamalı" dedi. Gelişmiş batı ülkelerinde teknik elemanların eğitim ve öğretim süreçleri için çok ciddi programlar hazırlandığını ve yaptırım niteliğinde yasal düzenlemelere gidildiğini aktaran WHO, görev tanımı belirlenmiş olan çalışanlara sorumluluklar verildiğini ifade etti. Ambulans şoförünün özelliklerinin ve çalışma şartlarınınyasal prosedüre göre belirlendiğini dile getiren örgüt, ehliyet sahibi olan herhangi bir araç sürücüsünün yalnızca ehliyetle bu işi yapamayacağını belirtirken, bunun sebebini ‘işin ucunda sağlık olduğu’ durumu ile açıkladı. Kıbrıs’ta sadece sürücülerin bu işi bugüne kadar taşıdıkları konumunda, unutulmamalıdır ki bilgi beceri ile tamamlanır, beceri de bilgi ile donatılırsa ancak o zaman başarı ve kalite yakalanmış olur..


“Avrupa’da 6 aylık eğitim görülüyor”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ABD ve Kanada’da ambulans şoförlerinin tamamının paramedik yani hastane dışında acil hasta ve yaralılara müdahale eden, gerektiğinde ambulans sürücülüğünü de yapan profesyonel sağlık personeli olarak eğitim görmüş personelleredn oluştuğu kaydedilirken, Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda, ambulans şoförü olmak için 6 aylık bir ilk yardım kursu gerektiği ifade edildi. Almanya, Fransa ve Hollanda’da çoğunlukla paramediklerinambulans şoförlüğü yaptığı belirtilirken, KKTC'de ise ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri ambulans şoförü; 'Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personel' olarak tanımlandığı ancak bu tanımlamanın, anlaşılması zorolduğu için pratikte sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

 

“Şoför adayları eğitimden geçirilmeli”

KKTC'de bir ambulans şoförünün Sağlık Bakanlığı onaylı 5 günlük temel ilkyardım eğitiminde başarılı olduğu takdirde ambulans şoförü olabileceği öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarında olmayan ülkelerde ambulans kazaları ve hastanın sedyeden düşürülmesi gibi olayların sık yaşandığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şoför adaylarının belirli bir eğitimden geçirilmesiyle bu tür olumsuzlukların engellenebileceğini söyleniyor.


“Meslek yüksek okulları çok önemli”

KKTC’de Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri sadece 5 günlük bir kursla alınan temel ilkyardım eğitimi sertifikası ve uygun sürücü belgesine sahip olan herkesin ambulans şoförlüğü yapabilmesini öngörüldüğü dile getirildi. Ambulanslarda görev yapan ilk yardım ekibinin ayrılmaz bir üyesi olan şoförlerin, ileri sürüş tekniklerini içeren bir eğitime tabi tutulması, ambulans kazalarının daha az görülmesini; özellikle hasta taşıma tekniklerini içeren daha detaylı bir ilk yardım eğitimi alması ise hastanın sedyeden düşürülmesi gibi istenmeyen olayları azaltacağı ifade edildi.Üç kişiden oluşan ambulans ekibinde zaman zaman şoförlerin de hastaya müdahale etmek zorunda kaldığının görüldüğünün belirtilmesi üzerine, bu durumun 5 günlük temel ilkyardım eğitimi yerine daha ileri seviyede bir ilk yardım eğitimi almaları gerektiğinin göstergesi olduğu aktarıldı. Tüm Dünya ambulans şoförlerinin acil tıp teknisyeni veya paramedikleriçalıştırdığı ifade edilirken, KKTC olarak adanın aynı şekilde uygulamaya geçilmesi gerektiği ve meslek yüksek okullarınınbu konuda çok büyük önem taşıdığı aktarıldı.


“Gençler, donanımlı bir KKTC için hazırlanmalı”

Hızlı saha çalışmasına yönelik bilginin beceri ile birleştiği donanımlı gençlerin KKTC’nin geleceği olduğu dile getirilirken, teknik eleman olabilmek için 2 yıllık eğitim alan ada öğrencilerinin, eğitime devam edip 4 yıllık fakültemezunu olma hakkına da sahip olduğu söylenerek, bu durumda yapılması gerekenin, gençleri işsiz beklemeye terk etmek yerine donanımlı bir KKTC için hazırlamak olduğu kaydedildi. Eğitim olmadan, akıllı çağ olarak tanımlanan günümüzde, ehil olmak ve iş yapmanın imkânsız hale geleceği savunulurken, devletin bu okullardan mezun olan gençlerin istihdamı için tedbir alması gerektiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), eğitimsiz ilkokul ve ortaokul ambulans şoförleri yerine iş tanımı yapılmış teknik eleman çalıştırılmasının, işsizlikle mücadele açısından da anlamlı olduğunu belirtiyor. 


Başkan Avcı: Bakanlığın TC’den ekip için çalışmaları var

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Trafik Kazalarını Önleme Başkanı Mehmet Avcı, gazetemize açıklamalarda bulundu. Ambulans, kamyon ve otobüs gibi araçların sürülmesinin profesyonel bir sürücülük istediğini ifade eden Mehmet Avcı, olayın sadece ambulans olmadığını, toplu taşıma ve sağlık açısından farklı insanları etkileyebilecek her alanda profesyonel eğitimin şart olduğunu ve bu sistemin KKTC’de olmadığını dile getirdi. Başkanı Avcı, dünya ortalamasına göre ehliyet alımının KKTC’de daha kolay olduğunu aktarırken, profesyonel eğitim gerekliliğinin de olması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın hassasiyetine değinen Avcı, bunun eğitiminin ancak yurtdışından gelen eğitmenlerin verebileceğini ve Sağlık Bakanı’nın ambulans sürücülerine ileri sürüş tekniğinin verilmesi için Türkiye’den bir ekibin KKTC’ye getirilmesi yönünde çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği