TKÖD BAŞKANI AVCI: "EHLİYET ALMA SİSTEMİ ÇAĞDAŞLAŞTIRILMALI"

Yayınlanma Son Haberler

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesinin gerektiğini vurgulayarak, bunun ötelenmesinin sağlıksız sürücülerin yollarda olması anlamına geldiğini söyledi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği uzmanlarının, Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında oluşan KKTC Yol Güvenliği Çalışma grubunun yıllarca çalışarak KKTC yol güvenliği sağlanabilmesi için detaylı çalışmalar yaptığını anımsattı. 

Bu çalışmaların bir kısmı olan yol güvenliğiyle ilgili dört tüzüğün, Mayıs 2017’de Bakanlar Kurulu’ndan, gerekli hazırlıklar tamamlansın diye iki yıl sonra yani Mayıs 2019’de yürürlüğe girmesi şartı ile geçirildiğini anımsatan Avcı, bu tüzükleri şöyle sıraladı: 

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü.” 

DEVLET SAĞLIK KURULU ŞARTI OLACAK 

Bu dört tüzüğün Bakanlar Kurulu kararına göre Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret eden Avcı, Sürüş Ehliyet İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü yürürlüğe girmesi ile öğrenci ehliyeti, sürüş ehliyeti almak ve yenilemek isteyen herkesin Devlet Sağlık Kurulu raporu almak zorunda olacağını vurguladı. 

Bu tüzükte belirtilen koşulları karşılamayan kişilere Sürüş Eğitim İzni ( öğrenci ehliyeti) veya sürüş ehliyeti verilemeyecek ve yenilenmeyeceğini belirten Avcı, sağlık raporunda belirtilen sağlık şartları varsa bunların da kod numaraları ile ehliyet üzerinde belirtileceğini kaydetti. 

Yeni sistemde profesyonel ehliyet gerektirmeyen Grup 1 araç sınıflarında ( M1, A1, A2, A,B, 96 kodlu, B,BE, G Sınıfları) sürücüleri için 10 yılda bir geçerli ehliyet alabileceklerini ifade eden Avcı, Grup 2 ehliyet gerektiren araç sınıflarında ise (C,CE,C1,C1E,D,DE,D1,D1E,F ve F sınıfı ) sürüş ehliyetlerinin beş yıl geçerli olacağını belirtti. 

Avcı şöyle deva etti: 

“Ehliyet sınıfına göre 5 veya 10 yıl süresi dolan ehliyetlerin yenilenebilmesi için sağlık kurulu raporu şartı vardır. Sağlık muayenelerinde göz muayenesi ön planda olacak görme derecelerine göre değerlendirilecektir. Duyma ile ilgili Grup 2 sürücülerinde duyma ve iletişim kurma sorunu olanlara yolcu taşıma izni verilmeyecektir. Lokomotor sistemlerindeki rahatsızlıkla sürme sorunu olan sürücülere ehliyet verilmeyecektir. Araçta değişiklik şartları gerekiyorsa bunlar sağlık raporunda belirtilecektir. Kalp sorunu olanların ehliyet alıp alamayacağı yapılacak testlerden sonra belirlenerek raporda yer alacaktır.

Diabet hastalarına ehliyetler 5 yıl süreden fazla verilmeyecek, inatçı ve/veya şiddetli hypogilisemisi olan ve/veya insülin tedavisine direnç gösteren kişilere ehliyet verilmeyecek veya yenilenmeyecek.

Grup 2 olan sürücülerden insülin tedavisi altında olanlara ehliyet verilmeyecek veya yenilenmeyecek.

Epilepsi hastaları geçirdikleri nöbetten en az bir yıl nöbet geçirmedikleri taktirde motorlu araç sürmeye uygun bulunabilecek. Grup 2 sürücülerinde ise ilk nöbetten itibaren 10 yıl boyunca nöbet geçirmesi halinde ehliyet verilmez veya yenilenmez.

Orta ve şiddetli Uyku Apne Sendromu olanlara Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti verilmez veya iptal edilir. Tedaviden sonra Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti verilir veya yenilenir.

Alkol ve /veya uyuşturucu bağımlılığı ve/veya aşırı kullanım tanısı konan kişilere Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyeti verilmez, yenilenmez veya Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri iptal edilir.”

Ülkede halen uygulanan trafik cezalandırma sisteminde, meydana gelen kazalarda sadece sürücü hatası veya davranış bozukluğunun kayıtlara geçtiğini belirten Mehmet Zeki Avcı, sürücü sağlık durumunun bilinmediğini, bilinse de yasal eksiklik nedeni ile hem kendi hayatların, hem de yoldaki hayatların tehlike ile iç içe bırakıldıklarını söyledi. 

“ALKOL BAĞIMLILARI ÇOK RAHAT YOLLARDA” 

Alkol bağımlılarının, çok rahat yollarda olduğunu ifade eden Avcı, ülkede sürücüde uyuşturucu testinin 2006 yılından beri hiçbir hükümet tarafından yapılmak istenmediğini, uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu, mücadelenin Başbakanlık bünyesinde olduğu bir ortamda, sürücülerde uyuşturucu testi yapılmak için çalışma yapılmamasının ise düşündürücü olduğunu vurguladı. 

“CEBİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN SÜRÜCÜ, KANINA BAKILMADAN MAHKEMEYE ÇIKARILIYOR” 

Cebinde uyuşturucu bulunan sürücünün kanına bakılmadan mahkemeye çıkarıldığını ifade eden Avcı, bu sürücülerin teminatla serbest kalıyorsa, ertesi gün uyuşturucu alarak yolda araba sürer olabildiğini kaydetti. 

“Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü Avrupa Birliği ölçütlerine göre hazırlanmış olup, yol güvenliği için özel önem taşımaktadır” diyen Mehmet Zeki Avcı şöyle devam etti: 

“Her sürücü ehliyet alırken veya yenilerken Ehliyet grubuna göre sağlık kontrolü ve değerlendirmesinden geçeceği için yollarımızda sağlıklı sürücü dönemi başlayacaktır.

Ehliyet kart şekillerinin tek başına değişmesi yollarda can güvenliğine katkı koymayacaktır. Ehliyet alma sistemi de çağdaşlaştırılmalıdır.

Hazırlanan ve Mayıs 2019 da yürürlüğe girmesi Bakanlar Kurulu kararı olan yol güvenliği ile ilgili tüzükler, her ne sebepten olursa olsun ötelenmesi, değiştirilmesi, yürürlüğe konmaması, yollarda insan hayatının tehlikede olmaya devam etmesi ile eşdeğerdir.”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği