TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ 2013 YILI 6-12 MAYIS TRAFİK HAFTASI DUYURUSU

Yayınlanma Basın Duyuruları

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından ülke trafiğinin bir bütün olarak gündeme getirildiği, olumlu ve olumsuz olguların kamuoyuna ve yetkililere aktarıldığı, dikkatlerin çekildiği trafiğimiz ve yol güvenliğimizi Trafik Haftası nedeni ile bir defa daha kamuoyuna aktarıyoruz.

 

 Trafik ve Yol Güvenliğinde ana unsur olan Eğitim, Altyapı, Denetim ve Yasalar, Acil Kurtarma olgularını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeniden değerlendirme durumunda aşağıdaki tablolar ortaya çıkmaktadır.

EĞİTİM :

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile 2010 yılında faaliyete başlayan Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda bu güne kadar

22,234 kademeli olarak teorik ve uygulamalı eğitim vermiştir.

Ayrıca Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Seyyar Trafik Eğitim Parkı ile okullarda eğitimler vermektedir.

Turkcell Trafik Eğitim Parkında sağ trafiği olan ülkelerden ehliyetli olarak ülkemize gelenlere İçişleri Bakanlığı onay ve desteği ile sol trafiğe uyum teorik dersleri de ilk defa trafik haftası içinde gerçekleşecektir.

Tüm motosikletlerde kask takma zorunluluğu, araçlarda her koltukta emniyet kemeri takma ve bebeklerin bebek koltuklarında bağlı olması, toplu taşıma araçlarında önü boş koltuklarda emniyet kemeri uygulama yasası yürürlüğe girmiştir. Ancak etken olarak uygulanmadığı görülmektedir.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin araç içinde herkesin emniyet kemeri takması ve bebeklerin çocuk koltuğunda bağlı olması için kampanyaları devam etmektedir.

ALTYAPI :

Altyapımızdaki olumlu gelişmeler 2011 yılından beri Ulaştırma Bakanlığındaki vizyon değişikliği ile kendini göstermiştir. Yollarımızdaki Yol Güvenliği Standartları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Mevcut yollarımızdaki trafik güvenliğini doğrudan artıran bariyerler, yol aydınlatmaları,  kilometrelerce artırıldı.

Ölümlü kazalara mekan olan sığınmalı çemberler ve kavşaklar KKTC’de bir ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından irdelenip yeniden projelendirme çalışmaları başlatıldığı bilgilerimizdedir, ancak hızlandırılması ve sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti destekli yeni ve güvenli yolların planlanması olumlu bir adımdır.

Ulaştırma Bakanlığı “ Trafik Eylem Planı” hazırlanması için çalışmalar başlatmıştı. “Trafik Eylem Planı”nı yollarımızdaki yol ve can güvenliği için gerekli olup, hızlandırılma ve sonuçlandırılması beklentisindeyiz.

--2--

DENETLEMELER:

Hız tespit kameralarının, kamera olan yerlerdeki ölümlü kazaları 2006 yılından beri sıfırlaması önemlidir. Point to Point kamera da ölümlü kazalarda dikkat çeken Haspolat- Hamitköy yoluna takılmıştır. Bu sistemin yollarda kimse yok, istediğim süratte gidebileceğini düşünenler için önemli bir engel olacağı kesindir.

Ancak altyapının düzeltilmesi yerine kamera konmasının doğru bir yaklaşım olmadığına da dikkat çekmek isteriz.

Yollarımızdaki polis denetimleri halen 24 saat/gün sisteminde olmayıp caydırıcı olamamaktadır. Devriyelerin caydırıcı etkenlikte olması yollardaki sürücü davranış bozukluklarını önleyebileceği bir gerçektir.

Anayollar için sekiz adet “Anayol Trafik Devriye” araçları Kasım 2012 de alınmış olup, depolarda bekletilmektedirler. Polis kadroları desteklenerek bu araçlar en kısa zamanda yola çıkarılmalıdır.

YASALAR:

Trafikle ilgili birçok yasanın güncelliğini kaybettiği bir gerçektir. Yasa yapma ve uygulamaya sokmadaki devlet hantal yapısı kaza ve ölümlere katkı koymaktadır.

Çalışmaları yapılmakta olan Avrupa Birliği Yol Güvenliği yasaları tamamlanmalı ve hayata geçirilmeldir.

ARAÇ  SİGORTA SİSTEMİ

Araç sigorta yasası 2010 yılında Meclisten bir günde el altından geçildiği halde halen tüzükleri tamamlanmamıştır. Sigorta sistemindeki çağ dışı uygulamalar devam etmekte, kaza yapanla yapmayan ayni tutulmakta, ayni primi ödeme uygulaması değişmemiştir. Hala daha sürücü riski sorgulanmamaktadır. Karşı hasar ödeme limiti 50.000 tl ile sınırlı tutularak sigorta şirketleri kazaların önlenmesi için ellerini taşın altına sokmaktan kaçınmaktadırlar.

YOL GÜVENLİĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM ÇALIŞMALARI:

Kuzey Kıbrıs – Avrupa Birliği Yol Güvenliği çalışmalarında;

Trafik Eğitim ve Kampanyaları, Trafik Yönetimi Çalışmaları, Belediye yolları ve Anayollarımızdaki yapılan örnek projeler Çalışmaları, Trafik kaza veri tabanı oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır.

Halen ehliyet sınav tüzüğü, şoför okulları tüzüğü, sürücülerde sağlık tüzüğü, ehliyet müfettişliği ile ilgili düzenleme, profesyonel sürücü belgesi sınavları, ehliyet yaşları, araç katagorileri, tehlikeli madde taşıma, uluslar arası taşımacılık, yolcu ve eşya taşıma, araç muayeneleri, yol kenarı muayeneleri tüzükleri hazırlanmaktadır.

Uluslar arası arenada yerimizi almak istiyor ve itilmek istenmiyorsak bu çalışmaları tamamlamak ve uygulamaya koymak zorundayız. Ayak sürükleyerek, engel olarak, görmemezlikten gelerek ancak KKTC’ ye ve insanlarımıza zarar verilir.

Araç muayenelerimizin ve ehliyetlerimizin AB ülkelerinde kabul görmemesi tehlikesi ile karşı karşıyayız… Özellikle kamyon ve otobüslerde profesyonel sürücü ehliyeti olmaması ve araç muayene yetersizliği nedenleri ile uluslar arası alanda engellerle  karşılanacaktır.

TRAFİKTE ÇOK BAŞLILIK:

“Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu” trafikteki çok başlılığın, koordinasyonsuzluğun önüne geçmek amacı ile kurulmuştu. Bu yönde de başarılı birçok çalışmalar yapılmıştır. Ancak yeterli olamamakta, bürokrasi, yetkileri ve gücü birçok bakanlığa ve makama vermiştir.

Maliye Bakanlığı, Araç Mukayyidi ünvanı ile trafikte en yetkili makamdır.

--3--

Ehliyet verme sistemi, araç özelliklerini belirleme, araç yaşını, kapı tarafını, araçları sınıflama, katagorilere ayırma, motosikletlerde kask uygulaması, ehliyet yaşları, araç muayeneleri doğrudan Maliye Bakanlığına bağlıdır.

İçişleri Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu başkanlığı, Trafik Hizmetleri Birimi, Şehir Planlama Dairesi, Yolcu ve Eşya taşıma – T izinleri- , benzin istasyonları, emniyet kemeri yasası, alkol yasası İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi, ülkemizdeki anayollar planlama, yapımı, bakımı, uluslar arası taşımacılık Ulaştırma Bakanlığı’na bağlıdır.

Eğitim Bakanlığı, okullarda trafik eğitimi veren ve düzenleyen bakanlıktır. Ancak Şoför Okullarında yetkili değildir.

Sağlık Bakanlığı, acil kurtarma 112 ambulans ağı ve kaza sonrası tedaviler Sağlık Bakanlığına bağlıdır.

Polis Genel Müdürlüğü, denetleme, devriye, caydırma, Maliye Bakanlığı adına araç muayeneleri Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.

Ekonomi Bakanlığı, araç sigorta sistemi Ekonomi Bakanlığına bağlıdır.

Belediyeler, belediye sınırları içindeki yollardan, kavşaklardan, park yerlerinden, reklam tabelalarından belediyeler tam yetkilidir.

Kaymakamlıklar, trafiği olumlu veya olumsuz etkileyen birçok konuda yetkilidirler.

Tüm bunlara baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenli ve güvenli bir trafik sistemi oluşmama nedeni açıkça kendini göstermektedir.

Çözüm:

Trafik sistemdeki yetkilerin bir bütün olarak bir tek bakanlıkta toplanması çözümün olmazsa olmazıdır. Dünyadaki uygulamalar da bunu göstermektedir.

Yetkiler ve sorumluluklar dağıtılarak kazalarda sadece sürücüleri sorumlu göstermek artık çağdışı kalmıştır.

Planlama yapılması, alınan kararlarda ve uygulamalarda tek düzeyin sağlanması, sorunların tespiti ve giderilmesinden sorumlu makam belirlenmelidir.

Tüm gelişmiş ülkerde bu görev bir tek bakanlığa verilmiştir ve tüm uygulamalar bir merkezden yönetilmektedir.

 

Bu yılki sloganımız:

EMNİYET KEMERİNİZİ TAKINIZ

VE TAKTIRINIZ.

 

TRAFİĞİMİZİN CAN ALAN, İNSAN HAYATINI TEHLİKEDE OLDUĞU ORTAMDAN ÇIKARIP, YOL GÜVENLİĞİNİN ÜST DÜZEYDE OLDUĞU BİR ORTAMA TAŞIMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR.

BU BİR İNSANLIK GÖREVİDİR…

 

Herkese kazasız bir yaşam dileriz.

 

 

 

Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği