TOPLU TAŞIMACILIK İVEDİLİKLE DEVLET POLİTİKASI OLARAK GÜNCEL ŞARTLARA GÖRE DÜZENLENMELİ

Yayınlanma Basın Duyuruları

Yıllardır Devlet planlaması ve desteklenmesi dışında bırakılan Toplu Taşımacılık,  gelişen ve kalabalıklaşan ülkemizde sorunların bir parçası olmaya devam ediyor.

Toplu taşımacılığın esas özelliği güvenli, seri ve ucuz olmasını gerektirmektedir.

Halen Araç Muayene Merkezlerinde otobüs ve kamyon muayene aletlerinin olmaması araçların yoldaki güvenliğini;  

Ehliyet sınavlarında ise minibüsle sınav yaparak otobüs ehliyeti verilmesi yanında profesyonel ehliyet sınavlarının olmaması da sürücü güvenliğini tartışmaya açmaktadır.

Toplu taşımacılık fiyat politikası da yerli halkımızı özel araç kullanmaya teşvik etmektedir.

Ülke genelinde on binlerce Üniversite öğrencisinin saat 18.00 den sonra oto-stop yapmak zorunda kaldıkları ana yollar kenarlarında açıkça görülmeye başlanmıştır.

Üniversitelerde eğitimin gece de devam ettiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Üniversitelerin kendi öğrencilerini taşımaları yıllardır, başarı ve öğrenci memnuniyeti ile devam etmektedir. “ ZZ “ plakalı araçlarda öğrenci ölümlerini hala unutmadık.

Ancak son zamanlarda insan ve yük taşıma izni veren İzin Makamı’nın, Üniversitelerin hemen yarın otobüs sayılarını artırarak daha konforlu, huzurlu ve güvenle üniversiteye öğrenci taşımalarını adeta engelleyerek,  izin vermeme hakkını kullanması tartışmaya açılmalıdır.

İzin Makamı’nın izin verdiği toplu taşımacılık yapan şirketler yarın, güvenli, ucuz ve seri -gece de dahil- taşımacılık kapasitelerini geliştiremezlerse, ülkemize akademik ve ekonomik katkı koyan öğrencilerin güvenli ve seri taşınabilinmeleri için Üniversitelere gerekli izinleri vererek, sorunun bir parçası olmak yerine sorunu çözen olmalarının daha doğru olacağı düşüncesindeyiz.

İzin Makamının kararlar mekanizmasında Devletin belirlenmiş ve açıklanmış bir Toplu Taşımacılık Politikası olmalı ve izlenmelidir. Paydaşların değil, toplum çıkarları gözetilmelidir. Karar mekanizmalarında tek taraflı Paydaşların etken olması adil değildir. AB kurallarına da aykırıdır.  

Tek Bakanlık sorumluluğuna bağlanan Trafiğimizdeki yeni yapılanmada İzin Makamı, insan ve yük taşıma izinlerini, siyasi yasaklardan çıkarıp kurallara göre verilmesini sağlamalıdır.

 

Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği