TRAFİK KAZALARININ ÖNLENEBİLİNMESİ İÇİN 2015 YILINDA YAPILMASI GEREKEN ÖNLEM 2

Yayınlanma Basın Duyuruları

 BASIN DUYURUSU : Önlem 2 -  ARAÇ MUAYENE

 TRAFİK KAZALARININ ÖNLENEBİLİNMESİ İÇİN 2015 YILINDA YAPILMASI GEREKEN ÖNLEM - 2

Araç muayeneleri ne zaman teknik cihazlarla yapılacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Devletin asli görevi trafik kazalarının ve trafik kazalarında ölümlerin azaltılması ve önlenebilinmesi için niyet ve kararlılığını göstermesi gerekmektedir.

Trafik kazalarında etkenlerden sürücü ve yol yanında en önemli faktörlerden birisi de araç güvenliğidir. Yol Güvenliğine ve insan hayatına önem veren ülkeler yollardaki araçları özel cihazları ile teknik olarak muayene etmekte ve sakıncalı olanların yollarda dolaşması engellenmektedir.

Ülkemizde araç muayenelerini Polis Trafik Müdürlüğü 2014 yılına kadar Maliye Bakanı, 2014 den beri de Ulaştırma Bakanı adına yapmaktadır. Araç sahipleri devletin koyduğu kurallara uyarak her dönem muayene ücretlerini ödeyerek araçlarını muayeneye mecburen götürmektedirler.

Ancak ülkemizde salon araçlar için teknik muayene cihazları sadece Lefkoşa Muayene Merkezinde bulunmaktadır. Kamyon ve otobüsler için teknik muayene aletleri alınmamıştır. Dolayısı ile Lefkoşa haricinde muayene edilen salon araçlar ve ülkedeki tüm otobüs ve kamyonlar teknik muayeneden geçirilmemekte olup güvenlikleri tartışılmalıdır.

1974 den beri araçlardan alınan muayene ücretleri Maliye Bakanlığı’na gitmekte ama araçları güvenli ve teknik muayene edecek cihazlar alınmayarak alınan paranın hizmet olarak karşılığı vatandaşa dönmemekte ve yollardaki tehlikelere devlet de katkı koymaktadır.

Kamyon ve otobüs kazalarında toplu katliam yaşanması tüm ülkeleri korkutmakta ve araç muayenelerine özel önem vermekte iken KKTC ‘de aletlerinin dahi alınmaması devletin trafik kazalarına ve yol güvenliğine verdiği önemin göstergesi olabilir.

Avrupa Birliği konuya dikkat çekebilmek için bir set salon araç muayene sistemini KKTC’ye hibe etmiştir.

Özellikle kamyon ve otobüslerimizin Güney Kıbrıs’ta seyahatlerine engel nedeni olarak da muayenelerinin teknik olmaması gösterilmektedir.

 

Araç muayene sistemi teknik cihazların alınarak en erken zamanda devreye girmesi için Maliye Bakanlığı bütçe ayırmalı, Trafik yasalarından sorumlu olan Ulaştırma Bakanlığı yasal düzenlemeyi yapmalı ve Polis Genel Müdürlüğü de muayeneleri teknik olarak yapmalıdır.

Bu tür önlemler yapılmadığı sürece Devletin kazaları önleme ve yol güvenliğini sağlamada etken olma niyeti sorgulanmalıdır.

Araçların teknik muayenelerinin ne zaman başlaması planlandığı  Ulaştırma Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması beklentimizdir.

 

Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği