MECLİSİN GÖREVİ BEBEKLERİMİZİ DE KORUMAKTIR...

Yayınlanma Basın Duyuruları

Meclisin Görevi Bebeklerimizi de Korumaktır… ANCAK;
TRAFİK KAZALARINDA BEBEKLERİN DE CANINI KURTARMAYI AMAÇLAYAN “EMNİYET KEMERİ” YASASI CUMHURİYET MECLİSİMİZDE BEKLETİLİYOR.

Trafik kazalarında can kurtarıcı etken olacak “Emniyet Kemeri Yasası” nedendir bilinmez Cumhuriyet Meclis’inde Ekim ayından beri bekletiliyor.
Emniyet Kemeri Yasası Avrupa Birliği uzmanlarının katılımı ve önerileri ile Yol Güvenliği Yürütme Komitesi tarafından Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanmış olup insan hayatını doğrudan korumaya yöneliktir.

Yasanın içeriğinde, emniyet kemerinin sadece ön koltukta değil, tüm koltuklarda kullanılması ve araçlarda Çocuk Koruma Sistemlerinin kullanımının zorunlu kılınarak bir kaza halinde araçtaki tüm insanların korunması amaçlanılmıştır.
Bu yasa Türkiye Cumhuriyetinde geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti.

Ülkemizde meydana gelen ölümlü kazaların birçoğunda ölüm, çarpmadan dolayı değil, çarpma sonrası savrulmadan alınan darbelerden meydana gelmektedir.

Bu gerçek ortada iken, Cumhuriyet Meclisinin böyle bir yasaya ivedilik vermemesi/ önceliği almaması/ önemsememesi/ bekletmesi sonucu bu süre içerisinde savunmasız, masum bebeklerin hayatlarını kaybetme riski devam edecektir. Cumhuriyet Meclisinin bu hayat kurtarıcı yasayı bekletme hakkı olmamalıdır.
Bu yasa insan hayatına verilen önemin göstergesi olması yanında, olmaması da ülkemize geri kalmış ülke imajı vermektedir. 
Dr. MEHMET ZEKİ AVCI
BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği