EMNİYET KEMERİ YASASI

Yayınlanma Basın Duyuruları

Sn. İRSEN KÜÇÜK
BAŞBAKAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ,


Trafik kazalarında can kurtarıcı etken olacak “Emniyet Kemeri Yasası” Temmuz 2011 de Bakanlar Kurulundan geçirilip Ekim 2011 de Cumhuriyet Meclis’ine gönderilmişti.
Emniyet Kemeri Yasası Avrupa Birliği uzmanlarının katılımı ve önerileri ile Yol Güvenliği Yürütme Komitesi tarafından Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanmış olup, olası trafik kazalarında insan hayatını doğrudan korumaya yöneliktir.

Yasanın içeriğinde, emniyet kemerinin sadece ön koltukta değil, tüm koltuklarda kullanılması ve araçlarda Çocuk Koruma Sistemlerinin kullanımının zorunlu kılınarak bir kaza halinde araçtaki tüm insanların ve tabii ki bebeklerin de korunması amaçlanılmıştır.

Ülkemizde meydana gelen ölümlü kazaların birçoğunda ölüm, çarpmadan dolayı değil, çarpma sonrası savrulmadan alınan darbelerden meydana gelmektedir.

Bu gerçek ortada iken, Hükümetin ve/veya Cumhuriyet Meclisinin böyle bir yasaya ivedilik vermemesi/ önceliğe almaması/ önemsememesi/ bekletmesi sonucu bu süre içerisinde savunmasız, masum bebeklerin de hayatlarını kaybetme riski devam etmektedir. Hükümetimizin ve/veya Cumhuriyet Meclisinin bu hayat kurtarıcı yasayı bekletme nedeni ne olursa olsun doğru bir yaklaşım olamaz görüşündeyiz.

--2--
Bu yasa insan hayatına verilen önemin göstergesi olması yanında, olmaması da ülkemize geri kalmış ülke imajı vermektedir. 

Trafik Kazalarında bebeklerin de canını kurtarmayı amaçlayan “EMNİYET KEMERİ”  Yasasının ivedi olarak yürürlüğe girmesinin hayat kurtarıcı olacağı görüşündeyiz.

Konuyu gereği için emir ve görüşlerinize arz ederiz.  

Saygılarımla,Dr. MEHMET ZEKİ AVCI
BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği