“GÜVENLİ YOL SİSTEMİ İVEDİ OLARAK OLUŞTURULMALIDIR”

Yayınlanma Basında TKÖD

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), ülkede güvenli yol sisteminin ivedi olarak oluşturulması gerektiğine işaret ederek, bunun devletin asli görevi olduğunu vurguladı. TKÖD, KKTC’de ehliyet verme, araç muayene ve araç sigorta sisteminin “çağ dışı” olduğunu, toplu taşımacılık sisteminin geri bırakıldığını, trafik denetimlerinin homojen olmadığını ve sürücülerde sağlık kontrolü yapılmadığını belirterek, halkı yasa boğan, insanları korkutan olayların yollarda yaşanma sebebinin; sürücü, araç ve yol kalitesindeki eksiklik ve çarpıklıklar olduğuna dikkat çekti.

Trafik kazalarında sadece sürücünün değil, güvenli ve düzenli trafik sistemini kurmayanlar ile bu sistemi engelleyenlerin de sorgulanması gerektiğini ifade eden dernek, trafikte ivedi olarak yapılması gerekenler ve zamanlamaların hazırlanması ve takvimlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Herkesin sorumluluğu var ama devletinki en üst düzeyde”
TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı yazılı açıklamasında, KKTC yollarında can pazarı yaşanmasında herkesin sorumluluğu bulunduğunu ancak devletin sorumluluğunun en üst düzeyde olduğuna vurgu yaptı.Bu güne kadar trafik sistemindeki yetkilerin birçok bakanlıklar tarafından paylaşılarak kazalardaki sorumlulukların gizlenmesine fırsat verildiğini savunan Avcı, yıllardır tüm kaza ve ölümlerde sürücünün tartışıldığını, sistemi kuranlar veya kurmak istemeyenlerin hep geri planda durduğunu öne sürdü.

Yolları kullanan insanların ve sürücülerin trafik eğitiminin çok yüzeysel bırakıldığını, ehliyet verme sisteminin geliştirilmediğini, alt yapı tehlikelerinin araştırılmadığını, sorumluların sorgulanmadığını, kavşaklar, kaçak tali yollar, bariyerler, aydınlatmalar, asfalt kalitesi ve işaretlenmelerin gözden kaçırıldığını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:“Araç muayeneleri teknik yapılmamaktadır. 2009’dan beri Sigorta Yasası tüzükleri çıkarılmamıştır. İnsan ve yük taşımacılığı sistemi güvenli ve ucuz olması yerine sadece kime izin verileceği şeklinde düzenlenmiştir. Yollarda yapılan kural ihlallerini ve davranış bozukluklarını caydıracak denetleme sistemi kurulması desteklenmemiştir.

Bebeklerimizi bile korumalı koltuklarında değil, ısrarla kucakta taşımaya devam etmekteyiz. Emniyet kemeri kullanmaktan kaçınmaktayız. Sürücüler süratlerini yola göre değil, kendine ve aracına güvendiği oranda ayarlamaktadırlar. Kurallara uymamayı devam ettirmek isteyenler, Polis denetimlerini can güvenliği olarak değil, para toplama düzeni olarak duyurmaktadırlar. 112 ambulans ağı kurulmasından sonra daha ileriye götürülmemiştir.”

“Kara leke”
TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, ülkede “yeni kara bir leke” olarak kaydedilecek son ölümlü trafik kazası ile toplumda bir hassasiyet oluştuğunu, insanların yollarda ölmek değil, kurallara uyulmasını, devletin de görevini eksiksiz ve doğru yapmasını istediğini ifade etti. Avcı, insanların yaşam haklarının devlet ciddiyeti ile korunmasını istediğini, yollarda meydana gelen kazalardan sadece sürücülerin sorumlu tutulmasının yeterli olmadığını, sistemi doğru kurmayanların, katkı koymayanların, görevini yapmayanların da sorgulanmasını istediğini dile getirdi.

Ölümlü trafik kazaların kaçınılmaz nedeninin; “yıllardır trafikteki sistemden ve sistemsizliğinden maddi ve manevi olarak yararlananlar, siyasi güç olarak kullananlar, devlet kurulduğu halde devletin yol güvenliğini oluşturmada isteksiz, zahmetsiz kalması, düzeltme gündeme gelince de paydaşların siyasi güçlerinin etkisi ile vazgeçilmesi, hatta engellenmesi” olduğu görüşünü paylaşan Avcı, “çağ dışı” olarak nitelediği ehliyet verme ve araç sigorta sistemi yanında, toplu taşımacılık sisteminin de geri bırakıldığını, denetimlerin güçlendirilmediğini, araç muayeneleri için gerekli aletlerin alınmadığını savundu.

Kamyon ve otobüsleri muayene edebilecek teknik aletlerin KKTC’de bulunmadığını ileri süren Avcı, bu konuyla ilgili şunları dile getirdi:
“Ehliyet sınavlarında resmi eğitim kitabını kullanmıyoruz, yazılı sınav yapmıyoruz, kamyonet sürdürerek kamyon ehliyeti, sözlü sorularla motosiklet ehliyeti veriyoruz. Sol direksiyon ve yaşlı araç ithaline izin veriyoruz. Bizdeki araç kayıt kategorileri sınıflamasının dünyada başka benzeri yoktur. Ehliyetlerimizdeki sınıflar dünya ülkeleri ile bağdaşmamaktadır.Profesyonel ehliyet sistemi kurulmadığı için normal ehliyetlilere insan ve yük taşıma izni veriyoruz. 
Sürücülerde sağlık kontrolü yapmıyor, uyuşturucu kontrolü için alet alındığı halde uygulamaya başlanmamıştır.
Polis devriye araçları alındığı halde, içine teknik cihaz ve personel alınmamıştır. Mevcut yollarımızın yol güvenlik standartlarının yükseltilmesi için projeler ve kaynak ayrılması yapılmamıştır.
Bir ülkede sistemleri devlet kurar, bu nedenle öncelikle, bu sistemleri kurmayan, düzenlenmesi için gereğini yapmayan bürokratların, siyasi makamların hükümetlerin ve milletvekillerinin bu ihmalde payları vardır. Yollardaki kazalarda, ölümlerde sorumlulukları vardır. 
Bunun yanında yolları kullanan belli bir kesim de kolay ehliyet almayı, sorunsuz araç muayenesini, yollardaki denetimsizliği, kendine pay çıkarabildiği sistemi desteklemektedirler.”
TKÖD Başkanı Avcı, “Avrupa Birliği-Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Projesi”nin 2007 yılından beri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, trafikteki sorumluluklar ve yetkilerin Meclisten geçirilen yasalar ile 2014 yılında tek bir otoriteye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verildiğini de anımsatarak, “Çok acil olarak gerekli komiteler kurulmalı, yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması için hızla çalışmalara başlamalıdır” dedi. 
Avrupa Birliği – Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Projesi kapsamında hazırlanan “Ehliyet Sınav Tüzüğü”, “Şoför Okulları Tüzüğü”, “Sürücülerde Sağlık Tüzüğü”, “Araç Muayenesi” gibi tüzüklerin yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:
“Kask ve emniyet kemeri ile ilgili kuralların uygulanması tavizsiz devreye girmeli, 1 Mart 2014’te yürürlüğe girecek motosiklette eğitim ve yaş düzenleme tüzüğü ertelenmeden uygulamaya sokulmalıdır.
Karayolları Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden oluşan altyapıyı sorgulayan bir komite oluşturulmalıdır.
112 Ambulans Ağı ve Acil Servislerde standart yükseltilmelidir.
Polis Genel Müdürlüğü’nün personel ve teknolojik eksiklikleri ivedi olarak tamamlanmalı, polis devriyesi 2. sınıf yollar dahil 24 saat yolları denetleyebilmelidir. Sürat, emniyet kemeri, alkol, kask kurallarına uyulmasının denetlenebilmesi halinde ölümlü kazalarda yüzde 60 düşüş beklenebilecek.
Toplu taşımacılık yeniden yapılandırılmalı, ucuz, güvenli ve seri olacak şekilde tekrar yeniden yapılandırılmalıdır. 
Avrupa Birliği-Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Projesi çerçevesinde hazırlıkları başlatılan insan ve yük taşınması ile ilgili yasa ve tüzükler ivedi olarak bitirilmeli ve güvenli taşımacılığa başlanmalıdır.
Kamyon, otobüs ve devlete bağışlanan araçların direksiyon tarafını, limitsiz yaşını, minibüslerin- otobüslerin koltuk sayısını, araçların kategorilerini düzenleyen yasa ve tüzük hemen güvenli ve çağdaş hale getirilmelidir.” 
Mehmet Avcı, tüm bunların, yol güvenliğinin sağlanması ve insan hayatının korunması amacı taşıdığını, bu görevde çalışacak ekiplerin oluşturulması, hızlı ve doğru çalışmaları gerektiğini belirterek, “Trafikte gelişmemiş ülkeler özelliğinde olmaktan kurtulabilmek, güvenli ve düzenli bir trafiğe kavuşabilmek için KKTC devleti devlet ciddiyeti ile çalışmaya başlamalı ve ivedi olarak sonlandırmalıdır” dedi. 
Avcı, bunlara paydaşların da destek vermesi, engellemek isteyenlerin de engellenmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Siyasi güçler oy potansiyeli için, partilileri desteklemek için, bireysel çıkarlar için değil, toplumsal değerleri ön planda tutacak kararları ve çalışmaları desteklemelidirler” görüşünü dile getirdi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği