TKÖD Tarihçesi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, 1987 yılında, ülkedeki trafik kazalarının zamanla artmakta olduğunu gözlemleyen ve bu olumsuz gelişme için bilimsel, farkındalık sağlayacak acil önlemler alınması gerektiğinin bilincine varan bir grup tarafından kuruldu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, kurulduğu günden itibaren trafik kazalarının önlenmesi, halkın trafik hakkında bilinçlenmesi, yeni neslin bu konuda eğitilmesi, trafik ile ilgili sorumluluların ve yetkililerin uyarılması, altyapıların doğru yöntemlerle tamamlanması, yasaların oluşturulması ve denetleme ile birlikte zararın minimize edilmesi için acil tıbbi müdahele konularında çalışmalar yapmayı görev bildi.
Trafik kazalarının dört ana nokta üzerine yapılacak çalışmalar ile azaltılabileceği bilimsel gerçeği üzerine çalışmalarını koordine eden dernek, Eğitim, Altyapı, Yasalar ve Denetim ile Acil Tıbbi Müdahale konularında ulusal ve uluslararası birçok faliyet gerçekleştirdi.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği yurtiçinde trafikle ilgili çalışmalarını gerçekleştirirken tüm topluma hizmetlerini ulaştırmanın öneminin bilinciyle, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Karayolları Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Tüm Belediyelerle ve konu ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarıyla her türlü görüş alışverişinde bulunmakta ve ortak çalışmalar düzenlemektedir.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği yurtdışında konu ile ilgili çalışmaları yakından takip etmekte, uluslararası işbirlikleri yapmakta ve çalışmalarını yurtdışı çalışma ziyaretleriyle destekleyerek işbirliklerini geliştirmektedir. Türkiye, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç ve Romanya’da yapılan çalışma ziyaretleri arasında yer alan ülkelerdir.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği, yol güvenliği ile ilgili her türlü gözlem, görüş, eleştiri ve önerilerini ilgili makamlara yaparken mutlaka medya yolu ile konuyu kamuoyu ile paylaşmaktadır. Direnç grupları ile mücadelede kamuoyunu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma yöntemlerini kullanmaktadır.
Yapılan çalışmaların ve bu çalışmaları destekleyen kuruluşların görünürlüğü, bilinci artıran ve yeni çalışmaları teşvik eden bir motivasyon methodu olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda beş yıl Bayrak Radyosu’nda canlı yayın, dokuz yıl Vatan Radyosu’nda haftalık trafikle ilgili güncel programlar yapılarak trafik bilinci ve bilgilendirmeleri halkımıza doğrudan iletilmiştir. Bunlar yanında medyanın her davetine katılmaya özen gösterilmektedir.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Kuzey Kıbrıs’da trafik ile ilgili en çok haber ve bilgiyi veren, vatandaşın da itibar ettiği bir sivil toplum örgütüdür.
Derneğimiz altyapı ve yol güvenliğini olumsuz etkileyen her oluşumu, ilgili birimleri uyararak, tehlikelere dikkat çekerek görevini yerine getirmektedir. Yasaların çağdaş, yol güvenliğini sağlayıcı ve kazaları önlemede etken halde olması için gerekli çalışmaları yıllardır yürütmektedir.
Trafikle ilgili yasaların çoğunda derneğimizin çalışmaları ve imzası vardır. Alkol, emniyet kemeri, puan ceza sistemi, yollardaki hız limitleri düzenlenmesi, ölümlü kazaların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu kurulma çalışmalarında ve yasalarında etkili olmuştur.
2006 yılında, yollarımıza Hız Tespit Kameralarının getirilmesinde derneğimiz öncü ve etken olmuş, yapılan protokollarda imzamız vardır.
Trafik kazalarında hayat kurtarıcı olan acil kurtarma araçlarının itfaiye teşkilatına alınması, ambulanslarla polis arasında telsiz sistemi kurulması, 2004 yılında 112 Ambulans Ağı Proje Sorumlusu olarak görev yaparak sistemi bu günkü çağdaş hale gelmesi Derneğimiz tarafından sağlanmıştır.
1996 – 2005 yıllarında İngiltere’den gelen acil kurtarma eğitmenlerinin ilgili devlet ve özel kurumlarımıza kurslar verilmesi sağlanmış, eğitmen ekip derneğimiz bünyesinde Acil Kurtarma Birimi Grubu altında gönüllü olarak hizmet vermişlerdir.
1988 yılında Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa “ Trafik Eğitim Kitabı” yayımlayan derneğimiz,
1990 yılında kitabın ikinci baskısının yapılması, 2003 yılında “ Kuzey Kıbrıs Karayolları Trafik Kuralları” kitabını hazırlayarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonuna devredilmesi çalışmalarını yürütmüştür. Bu kitap halen Bakanlar Kurulu kararı ile Ehliyet Sınavı’nda kullanılması gereken kaynak kitaptır.
1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Bakanlığı’nca ilkokullar için yayımlanan içinde Önsözümüz olan ilk yerel “ Trafik Ders Kitabı”nı hazırlamış, sonrasında hazırlanan yeni basımlara katkısını koymuştur.
Öğretmenlerin eğitimi konusundaki çalışmalar kapsamında bir dönem Atatürk Öğretmen Akademisi’nde Trafik Dersi verilmiştir.
Ülkemizde ilk defa, 2008 yılında Şöför Okullarına uluslararası düzeyde İleri Sürüş Teknikleri Kursu derneğimiz tarafından düzenlenmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik kampanyalarını en çok düzenleyen kuruluş Trafik Kazalarını Önleme Derneği’dir.
Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi projelerimizin paydaşları olmuşlardır.
2004 yılında bir ayda 12,000 afiş, 40,000 broşür, 12 televizyon klibi ve 40 radyo sloganı içeren UNDP destekli proje derneğimiz tarafından yürütülmüş ve bir ayda gerçekleşen kazalarda dokuz olan ölü sayısı, etkinlik sonrası bir ayda ikiye düşmüştür.
2008 yılında UNDP destekli iki toplumlu Kıbrıs’ta Yol Güvenliği Projesini yürütülmüş, Danimarka’ dan Respect for Speed projesinin uzmanları ülkemize getirilerek çalışmalar yapılmıştır.

2008- 2009 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Fulbright Komisyonu destekli, Eğitim Bakanlığı işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik trafik psikolojisi çalıştayları düzenlenmiştir.

2010 yılında Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Turkcell Trafik Eğitim Parkını hizmete sokmuş ve her yıl ortalama 8.000 öğrenciye eğitim verilmiştir. Proje Trafik Eğitim Konferans Merkezi ile devam ederek Eğitim Parkı ve Konferans Merkezi çocuklarımıza, gençlerimize, sürücülerimize hizmet verecek şekilde planlanmaktadır.
Halen Avrupa Birliği – Kuzey Kıbrıs Uyum Çalışmaları Yol Güvenliği Başlığında aktif olarak görev yapan derneğimiz, Avrupa Birliği Yol Güvenliği uyum çalışmalarında Emniyet Kemeri Yasası, Sürüş Ehliyet Yasası, Ehliyet Sınav Tüzüğü, Şoför Okulları Tüzüğü, Profesyonel Sürücü Tüzüğü, Sürücülerde Sağlık Tüzüğü, Araç Muayene Tüzüğü çalışmalarında etkin görev almıştır.. Bakanlar Kurulu Kararı ile Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Eğitim, Araştırma ve Kampanyalar Alt Komite Başkanlığını dernek başkanımız Dr. Mehmet. Avcı yürütmektedir. AB eğitim ve kampanyalar çalışmaları AB ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Kuzey Kıbrıs’da Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun kuruluşundan beri resmi üye olarak temsil edilmektedir.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Gençlik Kolu, , Hukuk Birimi, Trafik Eğitim Parkı alt grupları vardır.
Gençlik Kolu, gençlerin sorunlarını ve önerilerini Dernek Yönetimine taşıyarak çözüm önerilerini hazırlıyorlar.
Hukuk Birimi, avukatlarımızın oluşturduğu birim olup trafikten mağdur olanların danışabilecekleri, hukuki yoldan hak aramada vatandaşa yardımcı olan birimdir.
Trafik Eğitim Parkı Birimi, Trafik Kazalarını Önleme Derneği sorumluluğunda, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Turkcell Trafik Eğitim Parkındaki eğitimleri yürüten tam gün çalışan eğitmen ve personelden oluşmaktadır.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, yirmibeş yıllık çalışmaları ve birikimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların azaltılması, yol güvenliğinin en üst düzeye çıkabilmesi için çalışmalara devam etmektedir.


DR. MEHMET ZEKİ AVCI
BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği